PASLAUGOS

UAB „3SV“ ATLIEKA STATYBOS RANGOS DARBUS BEI TEIKIA KITAS STATYBOS PASLAUGAS


Statybos darbai:

 • Bendrieji statybos darbai;
 • Vidaus apdaila;
 • Remonto darbai ir komercinių patalpų įrengimas;
 • Aplinkos tvarkymas (gerbūvis);
 • Statybos projekto valdymas nuo statybos paruošiamųjų darbų iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti;
 • Statybos darbų konkursų organizavimas ir valdymas;
 • Statybos darbų, finansinių grafikų sudarymas ir valdymas;
 • Statybos techninė priežiūra;
 • Statinių projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė;
 • Statybos darbų vykdymo projektų ruošimas;
 • Konsultacijos statybos investicijų, statybos darbų ir valdymo klausimais;
 • Darbo projekto paruošimo organizavimas;
 • Reikiamų įrengimų ir medžiagų užsakymo, pateikimo ir gamybos proceso priežiūra;
 • SMD (statybos-montavimo darbų) konkursų organizavimas;
 • SMD organizavimas;
 • Sąmatų sudarymas ir ekspertizė;
 • Paleidimo-derinimo darbų organizavimas;
 • Objekto pridavimas;
 • Objekto garantinis bandymas;
 • Techninės pagalbos eksploatuojant objektą teikimas;
 • Projekto biudžeto sudarymas ir priežiūra;
 • Projekto laiko ir finansinių srautų grafikų sudarymas ir priežiūra.